Hlavatý Ján

Ján Hlavatý akad.mal.

Narodil sa 8. 8. 1955 v Zlatých Moravciach. 1975 – 1981 študoval na vysokej škole výtvarných umení v Bratislave u profesora Želibského. Žije a tvorí v Bratislave.

Samostatné výstavy:

1984 – Foyer Lekárskej fakulty UK, Bratislava

1985 – Redakcia Smena, Bratislava
      Turčianske múzeum, Martin

1986 – Dom mládeže, Bratislava

1988 – Výstavná sieň UBS, Bratislava
      Galéria Dimitrovec, Bratislava

1990 – Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava

1991 – Galéria Mitte, Viedeň /Rakúsko/

1992 – Štátna Galéria, Nitra

1993 – Galéria NOVA, Bratislava
      BaM Gallery, Bratislava

1994 – Galéria Poľnobanky, Bratislava

1995 – Galéria mesta Bratislavy, Bratislava
      Slovenský kultúrny inštitút, Budapešť /Maďarsko/
      Turčianska galéria, Martin

1996 – A1 Galéria Michalský dvor, Bratislava
      Cultural Capital of Europe, Solún /Grécko/
      Štúdio S, Bratislava
      A1 Výstavná sieň UBS, Bratislava

1998 – Forum de I Hôtel de Ville, Saint Louis /Francúzsko/


1999 – Galéria ART-MA, Dunajská Streda
      Galéria Michalský dvor, Bratislava

2002 – A1 Dom umenia, Bratislava
      Galéria NOVA, Bratislava

2003 – A1 Danubiana – Meulensteen Art Museum, Bratislava
      A1 Galéria Slapansky/Slapansky, Mníchov /Nemecko/
      A1 Galéria Limes, Komárno

2004 – A1 Galéria „Z“, Bratislava

2006 – Design Factory, Bratislava
      Galéria Art Atrium, Bratislava
      Galéria OPE, Příbram /Česká republika/
      Štátna Galéria, Murská Sobota /Slovinsko/

2008 – Galéria M. A. Bazovského, Trenčín
      Dom Umenia, Bratislava

Spoločné výstavy:

1983 – 3. celoslovenská výstava kresby Považská galéria, Žilina

1984 – Z dielne mladých, Bratislava
      Tvorba mladých, Berlín

1985 – 4. celoslovenská výstava kresby Považská galéria, Žilina

1986 – Z dielne mladých, Bratislava, Martin
      Tvorba mladých, Berlín /Nemecko/

1987 – Salón mladých 87, Bratislava
      VII. celoslovenská výstava mladých, Bratislava, Horný Smokovec

1988 – Absolventi VŠVU v Bratislave 1980/1981, GMB Bratislava
      Z dielne mladých, Berlín /Nemecko/
      Tvorba mladých, Bratislava

1989 – Tvorba mladých, Bratislava, Moskva, Kyjev
      Monument v slovenskej maľbe, Levoča
      Festival mládeže a študentstva, Soul, /Južná Kórea/

1990 – Maliarska škola Jána Želibského, Záhorská galéria, Senica

1991 – Abstrakcia, Galéria SVFU, Bratislava

1992 – „Bazén“, Bratislava

1997 – Stretnutie generáci, Umelecká beseda, Bratislava

1998 – Seitenwechsel, Schloss, Heidelberg, Bratislava

1995 – Coherences, A Selection of Contemporary Slovak Art, Atrium Gallery,
      Londýn /Anglicko/
      Slovenské umenie dneška, Galerie der Kunstler,
      Kunstforum, Mníchov /Nemecko/

1996 – Contemporary Slovak Art, Slovak Ambassy, Washington /USA/

2003 – Slovak days in Egypt, Art Gallery, Káhira, Bibliotheca
      Alexandrina, Alexandria

2004 – Le Festival Montmartre en Europe, Paríž /Francúzsko/

2007 – Dom Umenia, Bratislava

2008 – Slovak Art Collection Danubiana Art Museum, Marbella
      /Španielsko/

Verejné a súkromné zbierky:

Slovenská národná galéria, Bratislava
Danubiana – Meulensteen Art Museum, Bratislava
Galéria mesta Bratislavy
Považská galéria, Žilina
Súkromné zbierky v Anglicku, Holandsku, Nemecku, Rakúsku,
Taliansku, Švajčiarsku, Francuzsku, USA a Českej republike

Vybrané diela autora

» Všetky diela autora