Lukáč Rastislav

Narodil som sa 12. júla 1974 v Lipanoch, okr. Prešov. Pochádzam z výtvarníckej rodiny. V rokoch 1992 – 1996 som absolvoval Školu úžitkového výtvarníctva v Košiciach, odbor konzervátor – reštaurátor. Po skončení štúdia som pracoval vo Východoslovenskom múzeu v Prešove ako reštaurátor. Neskôr som sa podieľal na reštaurovaní pamiatok vo viacerých mestách na Slovensku. Od roku 2000 som slobodným umelcom, venujem sa exteriérovej maľbe, väčšinou krajinomaľbe a pohľadom na mestá. Vychádzam z reality. Vo svojej tvorbe sa hrubším spracovaním snažím o štrukturálnu a farebne vyváženú kompozíciu pri zachovaní farebnej harmónie.
Mojim súčasným trvalým bydliskom je obec Sokolovce v okrese Piešťany.

Vybrané diela autora

» Všetky diela autora