Schmida Ľubomír EFIAP,EsFIAP,MZSF

Ľubomír SCHMIDA EFIAP,EsFIAP,MZSF , rodák z Liptovského Mikuláša, od roku 1980 - člen Fotoklubu Liptovského múzea v Ružomberku, od roku 1982 - člen Zväzu slovenských fotografov. Prvú autorskú výstavu v Minigalérii Liptovského múzea v Ružomberku pripravil v roku 1983. O tri roky neskôr získal 1. miesto v celoštátnej suťaži Zlatá ihla, pravidelne sa zúčastňuje na domácich i zahraničných výstavách, pôsobí ako lektor na fotografických seminároch. Od roku 1996 je predsedom Zväzu slovenských fotografov so sídlom v Ružomberku, kde sa organizujú pravidelné výstavy ZSF od roku 1968.

Významný úspech dosiahol roku 1997, keď zvíťazil na AMFO Diafoto, o rok neskôr mu udelili titul Autor Zväzu slovenských fotografov. Ďalšie prvé ceny získal na súťaži Slovensko moje (2002), na medzinárodnom salóne STROM a na výstave Zväzu slovenských fotografov (obidve roku 2004). Roku 2006 mal fotografiu v slovenskej kolekcii, ktorá získala zlatú medailu v kategórii fotoklubov na výstave Trierenberg Super Circuit v rakúskom Linzi. Tohto roku si víťazstvo zopakoval. V súťaži o Najkrajší kalendár roku 2007 získal dve ceny za kalendáre Nebo a zem a Krajina farieb.

V rokoch 2001 a 2003 sa prezentoval autorskými výstavami na Slovenskom inštitúte v Ríme, roku 2002 na našom zastupiteľstve v Jakarte a roku 2005 v talianskom Terste. Roku 2003 dostal Cenu primátora mesta Ružomberok za prínos do fotografického diania na Slovensku. Je spoluautorom publikácií Slovensko – krajina farieb a Ukladanie do pamäti – Ružomberok. Vlani bol členom delegácie, ktorá na 28. svetovom kongrese FIAP v Číne získala pre Slovensko právo usporiadať svetový kongres FIAP v roku 2008. Na kongres v Číne pripravil multimediálnu prezentáciu Slovenska a katalóg. Výstavu Sedem dní v Číne prezentoval v Ružomberku, Žiline, Piešťanoch a na spoločnej výstave s Marcelom Koleštíkom Sen o sne v Bratislave. V Ružomberku bol riaditeľom dvoch ročníkov Európskeho fotofestu fotoklubov a dvoch detských fotokempov.

Nie náhodou Ľubo Schmida už vyše dvadsať rokov tvorí rozsiahly cyklus fotografií Živly zeme. On sám je totiž živel. Ako autor i ako organizátor fotografického života.

Jeho tvorba sa pohybuje dakde na hranici vyššieho princípu univerza. Aby som vám to trochu priblížil: Sú veci medzi nebom a zemou, ktoré niektorí nevnímajú vôbec, niektorí chápu čiastočne a sú aj takí, čo sa v nich vyznajú lepšie ako iní. Ľubo patrí do tejto kategórie. V cykle Živly zeme ide až na hranicu ezoterických pocitov – v slovníku cudzích slov som sa dočítal, že sú to pocity, ktoré by mali zostať utajené, alebo dostupné len vyvoleným. Tak si vyberte!

Schmida sa presadil na domácom i zahraničnom fóre, pravidelne prispieva svojimi snímkami do kolekcií reprezentujúcich Slovensko na súťažiach fotoklubov, kde v posledných rokoch dosahujeme vynikajúce výsledky. Spomeňme Trierenberg Super Circuit, kde sme v obrovskej konkurencii už dvakrát zvíťazili.

Ľubo Schmida má však na svojom konte nielen úspechy ako tvorivý fotograf, na slovenskom fotografickom poli zanecháva výraznú brázdu aj ako organizátor. Vo funkcii predsedu Zväzu slovenských fotografov sa systematicky podieľa na príprave a organizovaní zväzových výstav, rôznych seminárov a školení, kde odovzdáva svoje bohaté skúsenosti ako lektor. Najmä jeho zásluhou sa slovenská delegácia zúčastnila na svetovom kongrese FIAP v Číne, kde sme získali právo zorganizovať nasledujúci 29. svetový kongres Medzinárodnej federácie fotografického umenia (FIAP) v roku 200 na Slovensku.

V Ružomberku, ktorý má osobité postavenie v histórii slovenskej fotografie aj tým, že roku 1968 práve v tomto meste založili Zväz slovenských fotografov a organizujú tu dva medzinárodné fotografické salóny pod záštitou FIAP – Fotoforum a Strom, založil a organizačne pripravil dva ročníky Európskeho fotofestu fotoklubov. Záslužná je najmä jeho starostlivosť o mladú generáciu, pre ktorú v meste pod Čebraďom usporiadali už dva detské fotokempy. Na záver oboch podujatí pripravili výstavy najlepších prác. Mohli ich vidieť aj účastníci seminára Zväzu slovenských fotografov o svetovom kongrese FIAP v Číne a pripravovanom 29. svetovom kongrese FIAP na Slovensku, ktorý bol sprievodným podujatím slávnostného otvorenia tohtoročnej výstavy ZSF, inštalovanej v Liptovskom múzeu v Ružomberku.


1982 - člen Zväzu slovenských fotografov a ZCF
1983 - autorská výstava v Minigalérii Liptovského múzea v Ružomberku
1984 - 1. miesto okresná výstava Liptovský Mikuláš
1985 - 1. miesto okresná súťaž Liptovský Mikuláš
1985 - podpredseda FOTOKLUBU L. Múzea. v Ružomberku
1986 - autorská výstava v OOS Dolný Kubín
1986 - autorská výstava v Minigalérii Liptovského Múzea v Ružomberku
1986 - čestné uznanie na Bienále J.M.Petzvala a čestné uznanie o Zlatý svícen
1986 - 1. miesto v celoštátnej suťaži Zlatá ihla
1987 - spoluautorská výstava KD Dolný Kubín Agrofotoklub so Štefanom Ižom
1987 - Ľubomír Schmida je zvolený za podpredsedu Fotoklubu Liptovského Múzea v Ružomberku
1987 - 1999 - zúčastňuje sa domácich a zahraničných výstav STROM, Fotoforum, Edinburg, AMFO Diafoto, atď., je lektorom na fotografických seminároch
1996 - Ľubomír Schmida sa stáva predsedom Zväzu slovenských fotografov so sídlom v Ružomberku, kde sa organizujú pravidelné výstavy ZSF od roku 1968
1997 - 1. miesto AMFO Diafoto
1998 - udelenie titulu AZSF
1999 - čestné uznanie DIAFOTO Žilina
2000 - autorská výstava Živly Zeme - Košice
2001 - autorská výstava v Slovenskom inštitúte v Ríme
2002 - 1. cena Slovensko moje
2002 - autorská výstava s JUDr. Jurajom ČECHOM s 365 foto - Zmysel života - Živly zeme - Vlkolínec v L. Múzeu v Ružomberku2002 - autorská výstava na slovenskom zastupiteľstve v Jakarte2002 - spoluautor publikácie Slovensko - krajina farieb
2003 - vydanie farebnej publikácie Ukladanie do pamäti - Ružomberok
2003 - Výstava v SI v Ríme pri príležitosti vstupu Slovenska do EU
2003 - 3. miesto na mapovom okruhu J.M.Petzvala
2003 - udelenie ceny primátora mesta Ružomberka za prínos fotografického diania na Slovensku
2003 - spoluautorská výstava Schmida - Čech Zmysel života v L. Múzeu v Ružomberku
2004 - 1. cena FIAP na ekologickom fotosalóne STROM
2004 - 1. cena Zväzu slovenských fotografov
2005 - Cena MONDI BP SCP na medzinárodnom fotosalóne STROM
2005 - výstava fotografií Deň po tom - TATRY v parlamente VUC Terst, Taliansko
2005 - zvolený za predsedu Zväzu slovenských fotografov
2005 - lektor na odbornom fotografickom seminári OOS Zvolen
2005 - riaditeľ 1.Európskeho fotofestu fotoklubov
2005 – Autorská výstava - Rotunda - Lipt. Mikuláš – Liptov -ŽIVLY ZEME
2006 - zlatá medaila na výstave Trierenberg Super Circuit v kategórii fotoklubov
2006 - riaditeľ prvého detského fotokempu
2006 - reprezentant delegát za SR na 28. svetovom kongrese FIAP v Číne
2006 - riaditeľ semináru na k 31. výstav ZSF
2006 - autor multimediálnej prezentácie Slovenska a katalógu pre svetový kongres FIAP v Číne
2006 - Sedem dní v Číne - výstava v Galérii Lipt. múzea v Ružomberku
2006 - lektor na Medzinárodnom plenéri fotografov REJDOVA -Slovensko
2006 - FOTOFORUM. účasť na výstave.
2006 - autorská výstava 65 fotografií ŽIVLY ZEME v Hraštik. Slovinsko
2006 - riaditeľ 2. Európskeho Fotofestu Fotografov - 3 sprievodné výstavy
2006 - autorská výstava z 28 svetového kongresu v Číne 7 dní v Číne v galérii Lipt. Múzea Ružomberku - október
2006 - Autorská výstava v dome umenia v Piešťanoch 7 DNI V CINE
2006 - Autorská výstava k príprave 29 svetového kongresu FIAP na Slovensku v priestoroch VUC ZILINA - 7 DNI V CINE
2007 - 2 ceny za najkrajší kalendár roka 2007 Nebo & ZEM a Krajina farieb
2007 - Čestné uznanie na ekologickom fotosalóne STROM
2007 - Zlatá medaila v Slovenskej kolekcii Trierenberg Super Circuit
2007 - Autorská výstava Sen o Sne v Pálfffyho paláci v Bratislave august

2013

    – autorská výstava Maľované svetlom 35 obrazov -Galéria Vasila Pilipjuka Svetlo a tieň LVOV Ukrajina

2013

    - spoluautorská výstava Oravský hrad objektívom

2013

    - udelenie titulu EFIAP svetovou fotografickou asociáciou FIAP Paris

2013

    - 4th PSAChina International Exhibition of Photography akcept 2 foto

2013

    - foto-expedícia Island

2013

    - 8. zlatá medaila za Slovenskú kolekciu SC Trirenberg Austria a akceptácia 5 foto

2013

    - čestné uznanie FIAP medzinárodný salón Fotoforum

2013

    - spoluautorská 3.výstava Slovensko-naša zem galéria Lipt Múzeum RK

2013

    - stála výstava Živy zeme Hotel Predná hora

2013

    - spoluautorská výstava Slovensko naša Zem v KD Žiar nad Hronom

2013

    - riaditeľ medzinárodného fotoplenéru EORO- FOTO a Jarného Liptova

2013

    - Spoluautrorská výstava Slovensko-naša Zem Bratislava

2013

    - 1. miesto Najkrajší kalendár Slovenska v kat. autorské- Fiat Lux

2013

    - Čestné uznanie FSS NATURA NATURANS - 1st International Salon of Digital Photography Srbia accept. 3 foto

2013

    - 2ND PORT TALLBOT INTERNATIONAL England akceptacia 2 foto

2013

    - Cena porotcu na 28. medzinárodnom salóne STROM FIAP

2013

   - Odovzdanie Zlatej medaile na výstave ZSF k 100 výročiu narodenia M.Martinčeka

2012

    - Grand Prix cena na 27 Inter Fotklub Vsetin FIAP - účasť 4 foto FK ZSF

2012

    - Akceptácia 7 fotografii na sútži Al Thani Award - FIAP

2012

    - 2. cena na 7. ročníku HORALFEST Vysoké Tary za fotografiu ALPY

2012

    - kurátor výstavy FK Rivno Ukrajina

2012

    - Kurátor výstavy Cesta za svetlom Maroš Purtz – galéria BD Ružomberok

2012

    - VIII. Európsky festival fotoklubov - riaditeľ

2012

    - kurátor výstavy Dotyky Patagónie - Pieštany

2012

    - Siedma Zlata medaila SC Trirenberg za národnú kolekciu akcept -3 foto

2012

    - Fotoexpedícia Dolomity Taliansko

2012

    - Multimediálna prezentácia Živly Zeme na medzinárodnom Ezotetickom dni v Inchebe BA

2012

    - 2.cena na 10. ročníku Slovensko moje za súbor fotografií

2012

    - GRAND PRIX CENA - 27.Interfotoklub Vsetin klubová kolekcia

2012

    - 27.Interfotoklub Vsetin akcept 4 foto

2012

    - Acceptance Certificate - 2nd PSAChina International Exhibition of Photography

2012

    - 1th.International Circuit Photo Exhibition Serbia – akceptacia 6 foto

2012

    - čestné uznanie na 1 .international Circuit Photo Exhibition Srbia

2012

    - salón Pokrovna Ukrajina-akceptácia 5 foto

2012

    - autorská výstava ŽIVLY ZEME-Bardejovské kúpele

2012

    - 2nd PSAChina International Exhibition of Photography-akceptácia 2 foto

2012

    - Autorská výstava Maľované svetlom Krakow Poľsko

2012

    - foto-expedícia Toskánsko

2012

    - spoluautorská výstava Svitavy na celonárodnej výstave SČF a Ekológie - 8 foto

2012

    - 27. medzinárodný salón STROM- akceptácia 4 foto

2012

    - 2. miesto za Najkrajší kalendár Maľované svetlom v kat. Autorské kalendáre

2012

    - autorská výstava Maľované svetlom Galéria Ľ.Fullu

2012

    - 17 dní v Číne -autorská výstava v Galérii Fontána-Piešťany

2012

    - čestné uznanie na PSA Creative Interclub Individual AMs & HMs

2012

    - 6.ročník Ekológia v objektíve Bayer - cena

2012

   - spoluautorská výstava Kyrgystan - zem koní, hôr a farieb - galéria Písecká brána Praha

2011

    - 8 th. PHOTOLOVERS International Digital Circuit India akcept 7 foto.

2011

    - International Exhibition Photography ZAJECAR Tourism Srbia-akceptacia 1 foto

2011

    - PSAChina International Exhibition of Photography akceptácia 6 foto

2011

    - cena Award of Merit na PSA Photo Travel USA

2011

    - spoluautor knihy Kyrgystan -krajina koní, hôr a farieb

2011

    - SWANSEA Inetrnational slon England -akceptacia 2 foto

2011

    - The First international salon of Photography-Smederevo -akceptácia 5 foto

2011

    - Finland Inernational Digital Circuit - 18 foto akceptácia

2011

    - International Sillian Organisation 2011 - akceptácia 4 foto

2011

    - 2 th International FAIR of Photography- Man and Work - Srbia - akceptácia 1 foto

2011

    - 35 th. INTERNATIONAL SALONS TAIPEI – akceptácia 1 foto

2011

    - 11TH MALMÖ INTERNATIONAL EXHIBITION OF PHOTOGRAPHIC ART- akceptácia 2 foto

2011

    - The Al- Thani Awards- akceptacia 11 foto

2011

    - Autorská výstava Maľované svetlom -36 obrazov Cibachrome v galérii L.Fullu Ružomberok

2011

    - PSAChina International Exhibition of Photography -akceptácia 6 foto

2011

    - účasť na 14. Fotofestivale Li Shui Čina a výstava v Múzeu Čínskych fotografov

2011

    - spoluzakladateľ svetovej organizácie Fotografických múzeí v Li Shui Čína

2011

    - Swansea International Salon -akceptacia 2 foto

2011

    - 8th Photolovers International Digital Circuit, 2011 - akceptácia 8 fotografií

2011

    - International ART salon ISO Belgium 2011- akceptácia 4 foto

2011

    - First VNPS International Digital Salon -akceptácia 2 foto

2011

    - III SALÓ INTERNACIONAL DE FOTOGRAFIA DIGITAL ANDORRA 2011 akceptácia 4 foto

2011

    - PSA Exhibition Catalog for the Color Projected Image Division - akceptácia 2 foto

2011

    - 1.miesto na 50. ročníku MO Nekázanka Praha ČR- spoluautor

2011

    - First VNPS International Digital Salon - acceptation 2 foto

2011

    - 3rd Finland International Digital Circuit 2011 akceptácia 10 foto

2011

    - 2010 PSA INTERNATIONAL EXHIBITION COLOR PROJECTED IMAGE DIVISION - akceptacia 2 foto

2011

    - Gold Medail- Trierenberg Super Circuit Slovak colection - akceptacia 2 fotografii

2011

    - Kurátor výstavy DOTYKY PATAGÓNIE - Otta JIRKA- Galéria Bjornsonov dom RK

2011

    - 11th Malmo International Exhibition - akceptácia 2 foto

2011

    - First Alberta International Exhibition - akceptácia 2 fotografií

2011

    - Alberta Exhibition - akceptácia 2 fotografií

2011

    - Alberta Exhibition- akceptácia 2 fotografií

2011

    - FSS BRONZE MEDAL - FOR ТHЕ FIRST INTERNATIONAL EXHIBITION OF PHOTOGRAPHY “CACAK 2011”

2011

    - akceptácia 6 fotografií na ТHЕ FIRST INTERNATIONAL EXHIBITION OF PHOTOGRAPHY “CACAK 2011”

2011

    - 6th Malta International Photographic Exhibition-akceptácia 2 fotografií

2011

    - 32nd NORTHERN COUNTIES INTERNATIONAL SALON OF PHOTOGRAPHY 2011-účsť

2011

    - PSA - CPID Exhibition - akceptácia 2 fotografií CB a color

2011

    - PSNY 2011 INTERNATIONAL SALON OF COLOR CPID akceptácia 3 fotografií

2011

    - Slovenská krajina vo fotografii -spoluautor výstavy FK ZSF na Slovenskom inštitúte v Prahe

2011

    - 39th PSNY INTERNATIONAL SALON akceptácia 3 fotografií

2011

    - spoluautorská výstava v Krásy Liptova v Galérii Zlaté remeslá Báčskom Petrovci, Srbsko

2011

    - II. Certamen Internacional Andorra 2011- akceptácia 4 fotografií

2011

    - XIII Certamen Internacional Mallorca 2011 - akceptácia 2 fotografií

2011

    – Cena primátora mesta na umeleckom fotosalone FOTOFORUM 2011 za 3 fotografie

2011

    - 1.cena na 36.ročníku umeleckej fotografie členov ZSF

2011

    - German International DVF-Photocup 2011- akceptácia 7 fotografií

2011

    - Trierenberg Super Circuit, Austria - Zlatá medaila za slovenskú kolekciu- spoluautor

2011

    - 41ST HKCC INTERNATIONAL SALON OF PICTORIAL PHOTOGRAPHY 2011-Hong Kong –akceptácia

2011

    - autorská výstava Elements the of Earth – v galérii ART PLUS v Kijeve – Ukrajina

2011

    - Reprezentačná Autorská výstava ŽIVLY ZEME na Foto- Jarmok KIJEV - Ukrajina

2011

    – Autorská výstava obrazov The Elements of Earth – galéria knižnice Kijev, Ukrajina

2011

    – spoluautorská výstava v FK ZSF v Bialsko Bialej Poľsko

2011

    – účasť na porote Praha Fotografická

2011

    – otvorenie a účasť spoločnej výstavy ZSF a SČF v Prahe

2011

    – odborná prednáška história a súčasná fotografia ZSF v SR na medzinárodnom Foto-Jarmoku v Kijeve UA

2011

    - akceptácia na výstave STROM FIAP

2011

    - Panoráma –medzinárodný salón v Kijeve –UA člen poroty

2011

    - Aprílový Liptvov ZSF – riaditeľ

2011

    - 2. cena o najkrajší aurtorský kalendár KRIVÁŇ- Slovensko -2011

2011

   - Spoluautor oceneného kalendára 2. miesto Fotoklub ZSF- 2001

2010

    – spolu autorská výstava v Bruseli Centre Culturel de Gashoren La ViIla , I.Čombor, I.Kenéz, L.Schmida Slovenská krajina

2010

    - akceptácia 3 fotografii na sútži Al Thani Award - FIAP

2010

    - hlavná cena na Interfoto FIAP, Grand Prix mesta Vsetín, za najlepšiu kolekciu fotografií

2010

    - čestné uznanie FIAP na 5. International Salon of Art Photography Pokrova Rivne-UA

2010

    - Na VI. Valnom zhromaždení bol opätovne zvolený za predsedu ZSF

2010

    - 5.zlatá medaila za slovenskú kolekciu na výstave Trierenberg Super Circuit – Rakúsko

2010

    - riaditeľ V. Detského fotokempu v Ružomberku

2010

    - kurátor výstavy MIESTO V ČASE Juraj Vohnout & Marcel Kolestik

2010

    - autorská výstava Živly zeme v Liptovskom Mikuláši v galérii Liptovského múzea

2010

    - autorská výstava Živly zeme -Liptov -Tatry v galérii Liptovského múzea v Ružomberku

2010

   - 3. miesto v celoslovenskej súťaži E photo -Živly za 3 fotografie oheň, voda, vzduch

2009

    - účasť na 116 th Toronto International Salon of Photography

2009

    - spoluautor knihy The Bast Photographers vydaná v Českej republike

2009

    - účasť na 13 th International Photographic Art Exibitions China

2009

    - 3. miesto v súťaži Čo dokáže príroda, E-Photo

2009

    - zlatá medaila za slovenskú kolekciu na výstave Trierenberg Super Circuit – Rakúsko

2009

    - spoločná výstava pod názvom November “89” v Prahe, Česká republika

2009

    - riaditeľ 5. Európskeho festivalu fotoklubov a jeho sprievodných podujatí V Ružomberku

2009

    - spoločná výstava pod názvom Ozveny 29. svetového kongresu FIAP v Ružomberku

2009

    - spoločná výstava v galérii Ľudového umenia vo Vlkolínci

2009

    - spoločná výstava na 5. ročníku EFF v Ružomberku

2009

    - autorská výstava pod názvom Liptov-Tatry- Živly zeme v Prahe, Česká republika

2009

    - Cena primátora mesta Ružomberok získana na fotosalóne FOTOFÓRUM FIAP v Ružomberku

2009

    - autorská výstava pod názvom Živly zeme v Košiciach

2009

    - autorská výstava pod názvom Živly zeme-Liptov v Krakove, Poľsko

2009

   – riaditeľ IV. Detského fotocampu

2008

    - autorská výstava pod názvom Desať dní v Číne v Galérií Ľudovíta Fullu v Ružomberku

2008

    - spoločná výstava držiteľov titulov FIAP pri 29. kongrese FIAP na Ministerstve kultúry SR v Bratislave

2008

    - zlatá medaila za slovenskú kolekciu na výstave Trierenberg Super Circuit – Rakúsko

2008

    - spoločná výstava k 29. svetovému kongesu FIAP vo Vlkolínci

2008

    - riaditeľ 4. Európskeho fotofestu fotoklubov jeho 3 sprievodných výstav

2008

    - autorská výstava pod názvom Živly zeme v Rivne, Ukrajina

2008

    - autorská výstava pod názvom Liptov-Tatry vo WINNIPEG, Kanada

2008

    – udelený titul ESFIAP za zorganizovanie 29. svetového kongresu FIAP

2008

    - udelená Cena primátora mesta Ružomberok za prípravu a organizovanie 29. svetového kongresu FIAP

2008

    – autorská výstava pod názvom Sedem dní v Číne k 29. svetovému kongresu FIAP vo Veľkej dvorane KDAH v Ružomberku

2008

    – riaditeľ III. Detského fotocampu

Vybrané diela autora

» Všetky diela autora