Bobovská Zuzana © / LITA 2022

ZUZANA BOBOVSKÁ, rod.BOŠKOVÁ

ČLEN UMELECKEJ BESEDY SLOVENSKEJ
ČLEN SPOLKU POĽSKÝCH PASTELISTOV
ČLEN ZVÄZU VÝTVARNÝCH UMELCOV ZÁPADNÉHO SLOVENSKA

Narodená 8.marca 1957 v Považskej Bystrici,
Žije a tvorí v Trenčianskych Tepliciach.
Absolvent Matematicko-fyzikálnej a Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

Výtvarné štúdiá: Juraj Šútovský na ĽŠU v Žiline
Súkromne: J. Koller, K. Kuzmová, D. Castiglione

Tvorba:
pracuje v technike klasickej maľby ( olej a akryl ), pastelu a netkanej tapisérie ( artprotis a artex). Farba je v jej dielach dominantná a hlavne umocňujúca obrazové napätie. V stvárňovaní prírodných motívov nachádza autorka svoj vlastný sloh, umelecký výraz adekvátny k jej myšlienkovej podstate. Motivácia prírody je tak silná, že vznikajú skupiny obrazov, ktoré dokážu pôsobiť samostatne, ale i v skupinách, čo je veľmi pôsobivé a umocňuje harmonický rytmus tvarov, kompozičný súlad a farebnú nadsázku, ktoré vyúsťujú v uvážený formový systém. ( M.Mazúr )

Autorské výstavy:
na Slovensku: Dubnica n/Váhom, Považská Bystrica, Žilina, Nitra, Bojnice, Pezinok, Liptovský Mikuláš, Dolný Kubín, Trenčín, Banská Bystrica, Púchov, Banská Štiavnica, Poľana, Šenkvice, Piešťany, hrad Strečno, Tvrdošín...
V Bratislave – Grémium, Rača, Unibanka, ArteMiss, Parlamentka, Hotel Echo, Incheba-ART, Bratislavský hrad...
V zahraničí: Varšava, Praha, Turecko( Ankara, Izmir, Edirne,Istanbul ), Třinec

Kolektívne výstavy:
po celom Slovensku, v Čechách ( Praha, Třinec ), Poľsku (Varšava, Nowy Sacz, Krakow), Rakúsku (Viedeň, Ottenthal), Maďarsku (Békešská Čaba), Srbsku ( Belehrad, Stará Pazova, Báčsky Petrovac,Zrenjanin ), Bulharsku( Russalka) a Nemecku (Mníchov,Berlín)

III.,a IV. Medzinárodné bienále pastelu (2006, 2008)v Nowom Saczi ( Poľsko)
(Nowy Sacz, Krakow, Zakopane, Štetín, Poznaň, Varšava, Bratislava, Dolný Kubín, Rotterdam, Lvov,)
Medzinárodný festival umenia Porto san Elpido (Taliansko)
udelená cena Linea Oro 2007
Medzinárodný festival umenia Perla Adrie (Grottamare -Taliansko)
Udelená cena Premio speciale fedelta 2008

Účasť na medzinárodných plenéroch a sympóziach:
Trinec (ČR)-2004
Nowy Sacz (Poľsko)-2005
Russalka (Bulharsko)- 2006
Bocart v Nižnej Boci – 2006, Brunovce- 2012
plenéry UBS (Oravské Veselé, Novoť, Zázrivá, Terchová)- od 2002 každoročne
Art connects - Lipany – 2007, Elpida – kaštiel Beladice – 2007, ACA- Oponice-2012
Prolom Banja ( Srbsko) – 2008, Sriemska Mitrovica (Srbsko ) - 2009
Štrba – 2008, 2009,2010,2013,2014   Brusno - 2009   Miechow(Polsko)-2010,2014  Vilnius(Litva)-2013,2014

Vybrané diela autora

» Všetky diela autora