Čepa Ján

Ján Čepa Bratislava

Člen Zväzu slovenských fotografov
- držiteľ Čestného uznania, Zväzu slovenských fotografov za doterajšiu úspešnú a vynikajúcu činnosť v prospech slovenskej fotografie

amatérska fotografia od r. 2000

V Ý S T A V Y :

  • STROM, Medzinárodný salón ekologickej fotografie, Slovensko 2004
  • FOTOFORUM, Medzinárodný salón umeleckej fotografie, Slovensko 2004
  • RUŽOMBEROK 2004, 29. výstava umeleckej fotografie Zväzu slovenských fotografov
  • THE HUMANITY PHOTO AWARDS 2004 CHINA ( China Folklore Photographic Association )
  • EXPO 2005 Aichi Japonsko, pavilón OSN ( United Nations Educational – UNESCO )
  • Café Vienna – Bratislava, nám. SNP – výstava fotografii pod názvom „Romantická Bratislava“ od 10. 10. 2005 do 10. 12. 2005
  • Výstava súťažných fotografii, organizovaná starostom mestskej časti Staré Mesto Bratislava, pod názvom „Staromestský paparazzi“ Zichyho palác. Od 14.12.2005 do 31.12.2005
  • STROM, Medzinárodný salón ekologickej fotografie, Slovensko 2006

Vybrané diela autora

» Všetky diela autora