Kovalčíková Mária

Mgr. Mária Kovalčíková,( rod.Vilčeková), sa narodila 18.6.1956 v Bratislave.
V rokoch 1970-1974 študovala na Strednej umeleckopriemyselnej škole V Bratislave odbor grafika u prof. Gabriela Štrbu.
V rokoch 1976-1980 študovala na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, odbor Veda o výtvarnom umení u prof. Bohumíra Bachratého , Karola Kahouna a Jiřího Kostku.
V rokoch 1980-1984 pracovala v Slovenskej národnej galérii.
V rokoch 1984-1992 ako odborná redaktorka v časopise Výtvarný život. Neskôr ako vedúca výstavného oddelenia v Národnom osvetovom centre v Bratislave.
Svojou tvorbou sa zúčastňuje na kolektívnych prehliadkach výtvarnej tvorby (Salón), realizovala aj individuálne výstavy vlastnej tvorby. Je členkou Spoločnosti voľných výtvarných umelcov v Bratislave ,Umeleckej besedy slovenskej a Spoločnosti rozvinutej fantázie pri ÚĽUVe v Bratislave. Venuje sa maľbe, grafike, príležitostnej ilustrácii a teoretickej výtvarnej činnosti.

Vybrané diela autora

» Všetky diela autora