Bartoň Milan

Milan Bartoň, nar.1969 v Novom Jičíne, toho času tvoriaceho v Bratislave a v Stupave. Výtvarnému umeniu sa venuje od roku 1990. V rokoch 1995-97 absolvoval doplnkové štúdium na katedre maľby VŠVU v Bratislave. V r. 1999 spolupracoval na úspešnom projekte Slovak Art for Free, v rámci reprezentovania Slovenska na 48. medzinárodnej výstave výtvarného umenia na Bienále Benátky v Taliansku. Cez kresbu a olejomaľbu postupne prešiel k maľbe akrylom. Popri maliarstve realizuje aj komerčnejší žáner - digitálnu maľbu a počítačovú koláž, s vlastným pomenovaním Digital Art a Modern Art. Od roku 2014 sa zameriava na tvorbu, ktorú prezentuje ako Ambient Art. "Nielen okolitý svet v ktorom žijeme je plný farieb. Máme farebné sny, farebné pocity či chute. Dokonca keď to možno nevidíme, aj zvuk môže mať svoju farbu. Sme bytosti zrodené zo svetla a farba je zrkadlom našej podstaty. Preto farba už od nepamäti mala na človeka tak nepopierateľne tvorivý a emočný vplyv. Na začiatku mojej tvorby som farbou vyjadroval abstraktný priestor. Chcel som zobraziť jeho veľkoleposť, nedoziernú hĺbku, rozmanitosť. Bol to priestor nekonečných myšlienok, otázok, plný snenia a hľadania. Boli to moje predstavy, zhmotnené predovšetkým na plátne. Stačilo pozorovateľa chytiť za ruku, otvoriť mu oči a pozvať ho zdieľať moje surrealistické vízie. Po čase sa môj koncept a technika maľby zákonite zmenili. V minulosti dominoval obsah. Cez obrazy dostal každý odo mňa akúsi "mapu", ktorá ho sprevádzala na ceste do imaginárneho sveta. No dnes povyšujem formu nad obsah a cez farbu otváram divákovi novú bránu. Je to brána do sveta, v ktorom mu pomôžem podnietiť najmä vlastnú fantáziu..."

Vybrané diela autora

» Všetky diela autora