Bača Vlado

Vlado Bača, QEP, európsky profesionálny fotograf získal viacero prestížnych ocenení za svoju tvorbu na medzinárodnom poli umeleckej fotografie. Najskôr medzinárodný titul AFIAP od medzinárodnej organizácie FIAP so sídlom v Paríži za doterajšiu výstavnú činnosť na medzinárodných výstavách umeleckej fotografie a vzápätí obdržal ako prvý slovenský fotograf medzinárodný titul QEP- Qualified European Professional Photographer od medzinárodnej Federácie európskych profesionálnych fotografov (FEP) so sídlom v Bruseli. V roku 2000 boli jeho fotografie publikované v svetoznámych ročenkách PHOTO ANNUAL 2000 a NUDE 3 v prestížnom vydavateľstve Graphis (New York, USA). Bol kandidátom na cenu “Henkel Art Awards” -2006 (Wien, Austria) a “Osobnosť slovenskej fotografie - 2006. Prezentuje sa v publikáciách: J. Čiľjak: Slovak foto 3(1986), Ľ. Hlaváč: Dejiny slovenskej fotografie (1989), Foto SK (2006, FEP- QEP - publikácie držiteľov ocenenia QEP (2005), P. Hanáková - A. Hrabušický” Stratený čas? - dokumentárna fotografia 1969 -1989 (2007), prof. M. Vojtěchovský a PhDr. V. Mateju: Výber- fotografie členov APFČR (2007), M. Pauer: Slovenská retrospektíva (2008). Svoje fotografie vystavuje v mnohých krajinách, naposledy v Berlíne a Moskve. V rokoch 2007, 2008, 2011 a 2014 fotografuje národné parky v západnej časti USA. V roku 2014 stal sa finalistom v súťaži FEP (Federácia európskych profesionálnych fotografov) za fotografie krajiny. Vydal autorské publikácie: KIA 2004-2007, Žilina- fotografie (2008) a Obrázky spod Rozsutca (2008), Z intímneho denníka (2015) Venuje sa prevažne voľnej tvorivej fotografii a svojimi fotografiami výtvarne dotvára interiéry firiem ako aj obytných domov.

Vybrané diela autora

» Všetky diela autora