Beliš Jaroslav

Narodený:                  27.4.1956, Kapušany pri Prešove

1976-1980                  SUPŠ, Košice

 

 

Samostatné výstavy

2014                CT Gallery, Bratislava

2013                Kníhkupectvo u Bandiho. Bratislava

2008                Obchodná pasáž Luxor

2008                Medicínske centrum Medirex

2007                Galéria Pegas, Komárno

2006                Galéria Thoha, Bratislava

2005                 Medirekum, Bratislava

                        Dom kultúry Dúbravka, Bratislava

2004                Pizzeria Emília, Ivanka pri Dunaji

2002                Galéria Thoha, Bratislava

2000                Glen Gordon Gallery, Richmond Vancouver, Canada

                        Fin-Inter, a.s., Bratislava

                        Malokarpatské múzeum, Pezinok (s Katarínou Lupták)

1999                Čajovňa „Siedma pečať“, Prešov

1998                Dom kultúry Dúbravka, Bratislava

1996                Dopravná banka, Košice

1990                Artforum, Bratislava

1989                Ústav prof. Karola Matulaya

 

Putovná výstava „Phurikane giľa“ (2002 – 2007). Originály ilustrácií a fotografií z rovnomennej knihy: Bratislava, Svidník, Košice, Prešov, Spišská Nová Ves, Krompachy,  Rožňava, Trnava, Myjava, Senica, Piešťany, Nitra, Trenčín, Svojanov (Česko)

 

V roku 1989 získal v Ríme cenu na medzinárodnej súťaži v akverele Fondazione Sinaide GHI.

 

Kolektívne výstavy

1999                „Svetielko“, DK Ružínov, Bratislava

                        Divadlo Aréna, Bratislava

1998                „Driemajúce medvede“, Stredoeurópska nadácia, Bratislava

                        Sympózium „Driemajúce medvede“ Pribylina

1997                „Driemajúce medvede“, Stredoeurópska nadácia, Bratislava

1988                „Igorovi Kalnému“, ÚAK Bratislava

1987                „Okno“, byt Ivana Hoffmana, Bratislava

 

Knižné ilustrácie

  • Jana Belišová: Ancient Roma Songs, 2005
  • Arthur.W.Pink: Božia dokonalosť, 2004
  • Arthur.W.Pink: Kristova dokonalosť,      2004
  • Jana Belišová: Phurikane giľa, 2002
  • Naďa Mitanová: Znovuzrodenie, 2000
  • Daniel Raus: Proto jsem ti zahrál      tuto píseň, 1998
  • Paul Tournier: Porozumenie v manželstve, 1994
  • Stanislav Beliš: Ani smrť ma      nechcela, 1992
  • Daniel Raus: Větrné mlýny, 1992

 

Kreslím, maľujem, inštalujem, landartujem a sklíčkujem. Pri každom sklíčkovaní zanechávam na svojich prácach svoje DNA. Vždy sa porežem. Veľké práce robím aj dva mesiace. Nuž, aj preto sú drahé moje obrazy, lebo sú vykupované krvou. Tak je to. Túto techniku som si vymyslel pre svoju radosť aj trápenie.

 

Obrazopády

 

Obrazy Jaroslava Beliša sú poskladané z cudzích úlomkov. Zo slávnych úlomkov: Bosch, Rembrant, Klimt, Mucha, Brunovský,...

Známe diela sa premenili na trosky. Sú skartované ako nepotrebné, zbytočné, či podozrivé kroniky. Premenené na zdrapy skôr ako ich stihol rozložiť čas. Znamená to, že hoci ešte visia v galériách, na stoloch tohto nášho globálneho trhoviska už stratili cenu? Čo s nimi bude v čase, keď Botticelliho Venuša láka zákazníkov na fľaštičke luxusného šampónu, a Johann Sebastian Bach svojou hudbou dodáva dôveryhodnosť poisteneckej spoločnosti?

Autor sa ich nesnaží interpretovať. Iba konštatuje padanie, rozpad.

A predsa je v padaní obrazopádov čosi magické, zázračné. Cítim sa pred nimi ako dieťa hľadiace dovnútra kaleidoskopu. Farebné sklíčka zrkadlené v zrkadlovej sieni tvojho vnútra usporiadali starý materiál do nových obrazcov.

Niektoré obrazy vytvárajú mapy.

Alebo sú to skôr prívetivé koberce utkané z handier na krosnách starej mamy. Keď všetko, čo malo cenu, tento neúprosný barbarský čas premení na handry, posadíme sa ticho ku krosnám a budeme zo zdrapov zašlej veľkosti tkať veselé koberce pre príbytok naše duše.

 

Úryvok z príhovoru Daniela Pastirčáka na vernisáži výstavy J. Beliša „Obrazopády“ v galérii Thoha

dňa 28.apríla 2006

 

 

Vybrané diela autora

» Všetky diela autora