Ľubica Malovecká

ĽUBICA  MALOVECKÁ 

(1953)

Štúdium a pobyt

1987 - 2006 USA

1993-2000 Massachusetts College of Art, odbor  maľba

Boston, Massachusetts, USA

Titul: BFA (Bachelor of Fine Arts)

Od roku 2007 tvorba a práca na  Slovensku

 Kolektívne výstavy

2000 – First Expressions Gallery, Boston, Massachusetts, USA

2001 – Boston Copley Society, Boston, Massachusetts, USA

2002 - First Expressions Gallery, Boston, Massachusetts, USA

2003 - Boston Copley Society, Boston, Massachusetts, USA

2004 - Boston Copley Society, Boston, Massachusetts, USA

2007 - 19. ročník medzinárodného festivalu výtvarného umenia, San Crispino, Taliansko

2007 - Medzinárodný festival výtvarného umenia Premio Citta di Porto Sant´ Elpidio, Taliansko

2007 – “Človek a láska”, Bratislavský hrad, Bratislava

2008 - 20. ročník medzinárodného festivalu výtvarného umenia, San Crispino, Taliansko

2008 - Medzinárodný festival výtvarného umenia Premio Citta di Porto Sant´ Elpidio, Taliansko

2009 – 21. ročník medzinárodného festivalu výtvarného umenia, San Crispino, Taliansko

2009 - Medzinárodný festival výtvarného umenia Premio Citta di Porto Sant´Elpidio, Taliansko

2010 – “Vzťahy” Evanjelicky kostol Sv. Trojice, Bratislava

2010 – “Vzťahy” Evanjelicky kostol, Trnava

2011 – “Voda a žena” Vodárenské múzeum, Bratislava

2012 - Rent Art Gallery, Bratislava

2013 -  „Premeny vody“ Vodárenské múzeum, Bratislava

2013 - 10. sympózium „Cyril a Metod - Stretnutie“, Bratislava a Trnava

2013 – Salón 2013, SVVU, Bratislava

2014 -  Salón 2014, SVVU, Bratislava

 Samostatné výstavy

2007 – “ Inšpirácie” Galéria BCPB Bratislava, Slovensko

2009 – “Pocity dávajú slobodu” Galéria na schodoch, Nitra

2012 – “Voda živá” Výstavná sieň, Kultúrny dom, Šamorín

Ocenenia

2007 - Medzinárodný festival výtvarného umenia Premio Citta di Porto Sant´Elpidio, Taliansko - Cena “Delfino”, najvyššie ocenenie v obore maľba

2007 - 19. ročník medzinárodného festivalu výtvarného umenia, San Crispino, Taliansko – 2. cena odbornej kritiky

Mária Kovalčíková, kurátorka výstavy „Voda živá“, Šamorín, 2012:

„Najdôležitejším výrazovým prostriedkom je v jej tvorbe farba...Maliarka ňou docieľuje priestorové napätie, plastickosť, aj určitú náznakovosť reálneho deja. Obrazová kompozícia ponecháva každému možnosť vlastného obsahového hľadania, pozorovania premenlivosti nanesenej farebnej štruktúry, ktorá sa mení pod vplyvom dopadajúceho svetla. Maliarka maľuje obrazy pre ľudskú fantáziu, ktorú má každý rozvinutú do špecifických senzitívnych aj optických skúseností vzniknutých pod vplyvom zažitých životných situácií. Farba, ktorá je vnútornou, (časovou aj priestorovotvornou) citovou esenciou nás všetkých, sa stáva prostredníkom medzi ľudskou pamäťou a hektickým pulzom dnešnej modernej doby.“ 

Vybrané diela autora

» Všetky diela autora