Djuračka Martin

Je profesionálnym maliarom, výtvarníkom. Narodil sa v Bratislave. Vyštudoval Fakultu architektúry na SVŠT v Bratislave. Pochádza z rodiny popredného slovenského maliara a grafika Antona Djuračku, známeho z nezabudnuteľných kresieb a malieb slovenských hradov a zámkov, od narodenia ktorého uplynulo nedávno 100 rokov. Umelecké prostredie, v ktorom Martin Djuračka vyrastal malo vplyv na jeho celoživotné smerovanie. Od šesťdesiatych rokov sa výlučne venuje výtvarnej tvorbe. V jeho dielach prevažuje krajinomaľba, no venuje sa i zátišiu a portrétu. Námety čerpá najmä z prírodných scenérií Slovenska /Vysoké a Nízke Tatry, Malá a Veľká Fatra, Roháče, Kremnické vrchy,.../, z rázovitého charakteru slovenských osád a dedín /Ždiar, Osturňa, Blatnica, Liptovská Teplička, Špania dolina.../, zo zákutí blízkeho Záhoria /Sološnica, Rohožník, Borinka,.../ a taktiež z príťažlivej atmosféry našich miest /historická Bratislava, Nitra, Banská Štiavnica,.../.
Výtvarné diela Martina Djuračku sa nachádzajú v zbierkach galérií na Slovensku v súkromných zbierkach na Slovensku i v zahraničí /Česko, Rakúsko, Maďarsko, USA, Kanada, Nemecko, Chorvátsko, Francúzsko, Izrael, Švajčiarsko, Holansko, Španielsko, .../.
Na podklade dosiahnutých výsledkov v tvorbe bol zaradený medzi významné osobnosti na Slovensku. Informácie o autorovi sú uverejnené v Životopisnej encyklopédii Who is who v Slovenskej republike, II. vydanie 2005, Hubners Who is who Verlag fur Personenenzyklopadien, AG, Schweiz. Pohľad na autorskú maliarsku tvorbu Martina Djuračku cez charakteristiku jeho obrazov zaznamenáva skrátený citát z katalógu výstavy, konanej v štátnej galérii v Banskej Bystrici v roku 1992 :
„Pre pochopenie jeho diela je potrebné siahnuť na jednej strane k predimpresionistickej maľbe, na druhej strane sú zjavné filiácie s tvorbou ruských Peredvižnikov, predovšetkým diela Levitana. Svetlo, ako veľký a napriek sústredenému bádaniu stále neprebádaný jav má v súvislosti s atmosférou ako prirodzeným médiom jeho šírenia silný emotívny náboj. Spôsobov ako dať svetlu a atmosfére maliarsku interpretáciu je nesporne veľa. Mnohé z nich majú výrazne analytický charakter, iné zasa syntetizujú niektoré zo známych optických poznatkov. V diele Martina Djuračku sú pred otázkami analytickými, či syntetizujúcimi uprednostňované princípy intenzívneho vciťovania do vzťahov svetla a atmosféry. Svoj umelecký program buduje priamočiaro na pocitovom a nie racionálnom. Táto cesta má aj svoje úskalia. Predpokladá lásku k prírode a ku krajine. Vyžaduje kultivovanie zrakového vnímania a priznanie emotívnych hodnôt zrakovému vnemu.“ Martin Djuračka je členom Slovenskej výtvarnej únie – spoločnosti voľných výtvarných umelcov a Spolku architektov Slovenska. Žije v Bratislave.

V ý s t a v y

Samostatné výstavy

- 1981 Malá galéria Života, Bratislava
- 1982 Mestské múzeum, Malacky
- 1983 Výstavná sieň; ZSC, Rohožník
- 1984 Galéria F. Studeného v Nitre
- 1984 Dom kultúry v Topoľčanoch
- 1984 Malá galéria Života, Bratislava
- 1984 Tatranská galéria, Horný Smokovec
- 1990 Dielo, Banská Bystrica
- 1990 Divadelný klub, Bratislava
- 1991 Dielo, Martin
- 1991 Dielo, Kežmarok
- 1991 Obvodné kultúrne stredisko, Bratislava
- 1992 štátna galéria, Banská Bystrica
- 1993 Dielo, Liptovský Mikuláš
- 1994 Dielo, Michalovce
- 1997 Dielo ABZ, Banská Bystrica
- 1998 Výstava v plenéri, Vysoké Tatry
- 2003 Galéria pod Hradom, Uniqa Bratislava
- 2004 Galerie u Zlatého kohouta, Praha 1
- 2004 Galéria Heffner, Bratislava
- 2004 Dielo, Bratislava

Priebežná účasť na kolektívnych výstavách a pravidelná účasť na výstavách Spoločnosti voľných výtvarných umelcov SALÓN v Bratislave.

Vybrané diela autora

» Všetky diela autora