Dubayová Ruth

Akademická maliarka Ruth Dubayová sa narodila 20. septembra 1954 v Bratislave. V rokoch 1973-79 študovala na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Žije v Bratislave a venuje sa olejomaľbe s prevažujúcou tematikou rodiny a detí. Neskôr od polovice 80 - tych rokov sa programovo venuje pastelu a krajinomaľbe.

Vytvára neopakovateľné farebné variácie krajiny z okolia Banskej Štiavnice. Noblesa a familiárnosť Štiavnického okolia nie je pre Ruth Dubayovú predlohou na verné zobrazenie. Jej pohľad je reflexiou, ktorú pertraktuje vo svojich obrazoch formou farebných, niekedy pochmúrnych, inokedy žiarivo dráždivých pastelových tónov. Autorkino maliarske gesto je symbiózou prchavej impresie s agresívnejším vyjadrením hraničiacim s expresiou. V 90-tych rokoch svoju pozornosť zamerala na kvety. Vytvára sériu olejomalieb kytíc, najmä jej srdcu tak blízkych slneční

Vybrané díla autora

» Všechny díla autora