názov diela: Robotníci 1
technika: Drevoryt
rok výroby: 2001
cena: 863,20 €
rozmery: 205 x 90 cm

Perfecký Boris

Boris Perfecký, narodený 12.10.1977 v Bratislave, je potomkom ukrajinského emigranta prof. Jevgenija Julianoviča Perfeckého, ktorý v rokoch 1921 až 1947 pôsobil na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Výtvarná cesta Borisa Perfeckého sa začala na ĽŠU a pokračovala štúdiom na ŠÚV v Bratislave, kde študoval najskôr odbor Výstavníctvo a neskôr grafiku, čo viac vyhov...
Pokračovanie...

Diela autora