Sekela Dušan

Narodený 3.3. 1955 v Medzilaborciach, na Slovensku.

1970 – 1974
štúdium na Strednej škole umeleckého priemyslu v Košiciach.

1974 - 1980
štúdium na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, oddelenie monumentálnej maľby u profesorov Elvíry Antalovej, Róberta Dúbravca, Jána Želibského, Dezidera Castliglioneho a Ivana Vychlopena.

Člen Spoločnosti voľných výtvarných umelcov, a Spolku výtvarníkov Slovenska.

Výber zo samostatných výstav v zahraničí: Balčik (Bulharsko), Barreiro (Portugalsko), Békéscsaba (Maďarsko), Bern, Chur, Davos, St.Gallen, Luzern, Zurich (Švajčiarsko), Budapešť, Viedeň, Praha, Rím, Paríž, Padua, Calgary, Krakow, Waršawa, Taškent (Uzbekistan)...
Výber zo samostatných výstav na Slovensku: Bratislava, Humenné, Košice, Mojmírovce, Nitra,Piešťany, Spišská Nová Ves, Šaľa, Topoľčany,Trnava, Vranov...

Zastúpený v Galérii umelcov Spiša, v Galérii výtvarného umenia v Prešove, v Zemplínskom múzeu v Michalovciach, v Oblastnej galérii M.A.Bazovského v Trenčíne, v Nitrianskej galérii a vo Východoslovenskej galérii v Košiciach, ako aj v súkromných zbierkach v Európe a v Amerike.

Vo svojich dielach útočí na naše zmysly predstavivosťou, pričom s divákom komunikuje priamo prostredníctvom farby a tvaru. Jeho tvorba sa odpútava od vonkajšej nápodoby a námetmi sa stávajú pocitové záznamy prežitých chvíľ a úvah. Autor tak vedie svojský meditatívny dialóg so sebou samým, okolitým svetom a súčasnosťou. Dotýka sa aj filozofických podnetov ktoré nás nútia zamýšľať sa nad hodnotami našej životnej púte a zdôrazňuje kladný prístup k jej zastávkam. Overuje si tak neverbálnym spôsobom absolútne pojmy nastoľované výchovou a spoločnosťou. Ide mu o duševnú očistu, harmóniu, nevyčerpateľnosť tvarov, čaro línie, farby, rytmu a ťahu štetca.

Vybrané diela autora

» Všetky diela autora