Širka Janko

Janko Širka sa narodil v roku 1961, žije a pracuje v Srbsku v obci Padina. Základnú školu zakončil v rodisku a strednú letecko-technickú školu v Pančeve. Pracoval ako letecký mechanik pracoval v Aeroklube Zrenjanin do roku 1991. Odvtedy žije v rodnej Padine, kde sa živý ako poľnohospodár a výtvarník. Je takzvaný zimný maliar, to znamená že počas leta od apríla až do októbra pracuje ako gazda, kde obhospodaruje svoje gazdovstvo, pestuje kukuricu, pšenicu, sóju, zeleninu, chová mnoho hydiny, ovce, zajace a prasce. Janko Širka je hrdý na to že je gazda, skoro všetky potraviny si doma dopestujú, prakticky okrem cukru a soli v obchode nič nenakupujú. Počas zimy od novembra až do marca sa venuje výtvarnej činnosti, keďže pochádza zo známej slovenskej enklávy a má talent, maľuje insitné obrazy. Maľovať začal ako žiak základnej školy a získal i niekoľko ocenení, medzi ktorými aj prvé ceny. Ako maliar sa predstavil i v Zreňanine, keď' tam pracoval. Za svoj skutočný maliarsky začiatok Janko Širka však považuje účasť na výstave Májové stretnutie maliarov roku 1981 v Padine. Odvtedy bol pravidelným účastníkom uvedenej spoločnej výstavy padinských maliarov. Prvú samostatnú výstavu usporiadal v Boľovciach roku 2000 počas festivalu Rozospievaný Sriem. Nasledovali ďalšie v Padine, Aradáči, Belehrade, atď. Prvú výstavu v Maďarsku mal v roku 1988 v Martelyi na výtvarníckom tábore. Prvú účasť ako insitný maliar na Slovensku zaznamenal v Trenčíne roku 1993 a potom nasledovali ďalšie v Kanade, Mexiku. Srbsku, Maďarsku, Slovensku spolu 16 samostatných výstav a mnoho kolektívnych. V roku 2010 vzniklo združenie výtvarníkov " Smäd " pri dome kultúry v Padine, názov združenia je odvodený od témy typickú pre obec Padina od roku 1806 bol tam ozajstný nedostatok vody a smäd. Padinský insitný maliar Janko Širka, hoci pomerne mladý, má dlhodobú a bohatú maliarsku skúsenosť za sebou. Nenamaľoval však prehnane mnoho obrazov, lebo maľuje pomaly a premyslene. Jeho obrazy sú rozpoznateľné a rozlišujú sa od insitného stvárnenia sveta iných kovačických a padinských maliarov. Janko Širka si ako prirodzene nadaný a zručný kresliar v svojom rukopise osvojil určitú štylizáciu tvarov a figúr blízku komiksu. Z druhej strany si ako maliar formovaný na tradícii kovačickej a padinskej insity zachoval v svojej tvorbe príznačnosti insitného prejavu svojho prostredia. Z tej svojráznej syntézy vzniká originálna maliarska 'tvorba Janka Širku. Niekedy je prvá zložka (kresliarska) tejto syntézy zdôraznená a niekedy je menej badateľná, keď na obraze preváži druhý pól syntézy zakladajúci sa na insitnej maliarskej tradícii a skúsenostiach prostredia. Z insitných maliarov iba Jankovi Širkovi sa darí, práve vďaka jeho kresliarskym a kompozičným schopnostiam, znázorniť výjav a ovzdušie dynamického pohybu (napríklad keď maľuje figúry vo chvíli pádu z koňa, voza...). Maliarsku tvorbu Janka Širku zaujala tradičná a špecifická padinská tematika - nedostatok vody a smäd. Ústredné miesto na jeho obrazoch zaberajú vodári a zvláštne padinské studne, ktoré „mleli“ vodu. Okrem ľudských figúr, ktoré majú kompozične dominantné miesto, na jeho obrazoch sú prítomné i domáce zvieratá, najmä kone, ktoré na vozoch vlečú vodu, ale aj psy, kozy a husy. Ovzdušie smädu a nedostatku vody sugerujú aj holé členité konáre stromov a staré duté pne. Láska k znázorneným motívom zdôraznená je dominantnými teplými farbami. Okrem toho Janko Širka sa sporadicky venuje aj dedinským zimným motívom, výjavom z poľovačky a dedinským veseliciam. Svojrázna maliarska tvorba Janka Širku je určite perspektívou insitného umenia v Kovačici a Padine práve preto, že má príznačnosti inovovaného súčasného insitného prejavu, na ktorom súčasná doba zanechala inú stopu, ako pri maliaroch zakladateľskej generácie, hoci sú znázorňované motívy v maliarskej tvorbe Janka Širku tradičné. Vladimír Valentík

Vybrané diela autora

» Všetky diela autora