Rudolf Hozák

Rudolf Hozák (1948) žije a pracuje v Bratislave, na Slovensku. Jeho láska k fotografovaniu sa na prvý pohľad stala vášňou a po maturite na strednej škole sa stal profesionálnym fotografom. Jeho práca bola zameraná na reklamnú fotografiu, ale jeho cit pre sociálnu fotografiu a krajinu, dominuje v jeho výstavách v Bratislave (Slovensko) 1968 – 1972, Varšave (Poľsko) 2001, Budapešti (Maďarsko) 2001, Prahe (Česká republika) 2001 a Bruseli (Belgicko) 2010.

Rudolf Hozák bol vždy fascinovaný svetlom, tvarom, štruktúrami a vzťahmi. Dlhú dobu pracoval s čierno-bielou fotografiou. Pridanie farby vo svojich fotografiách mu prinieslo nový pohľad na svet, farba sa stala preňho mocným nástrojom, ako vyjadriť sám seba v pridanej hodnote svojej tvorivosti. Ďalší silný impulz, ktorý ovplyvnil jeho tvorbu, bola možnosť pracovať v postprodukcii s digitálnou fotografiou, v profesionálnom štúdiu.

Rudolf Hozák (1948) lives and works in Bratislava, Slovakia. His love for photography was the first-glance-love and become a passion, and after graduating at the high school he become a professional photographer. His job was focused on commercial photography, however his feeling for social aspects of photography and landscape pictures,dominated in his exhibitions in Bratislava (Slovakia) 1968 – 1972, Warsaw (Poland) 2001, Budapest (Hungary) 2001, Prague (Czech Republic) 2001, Bruxelles (Belgium) 2010.

Rudolf Hozák has been always fascinated by light, shapes, structure and relationships. For a long period he worked with black-and-white photography. Adding colors to his photos he brought a new perspective on the world, the color become a powerful tool how to express himself, the added value of his creativity. An additional strong impulse affecting his art was a possibility to work with postproduction of digital photography in a professional studio.

Vybrané diela autora

» Všetky diela autora