Holečka Peter

Narodil sa v Zlatých Moravciach, vyrastal v Kozárovciach, kde sa začal formovať jeho vzťah k umeniu. Zo začiatku sa vo svojej tvorbe venoval maľbe prírody a krajiny v okolí, ale po čase ho začala priťahovať figurálna tvorba v súvislosti s históriou ľudstva, náboženstvom a mytológiou. Vystavoval na rôznych miestach Slovenska, ale už dlhšiu dobu sa vystavovaniu nevenoval. V súčasnosti žije a tvorí v Hronských Kľačanoch pri Leviciach. Témy vo svojich pácach rozšíril o svoj pohľad na svet vo vzťahu k ľudskej podstate, vášňam, slabostiam, ale aj kráse a hravosti ľudského ducha. Jeho snahou je vyjadriť tajuplnosť prepojenia minulosti, súčasnosti a budúcnosti s miestom vyhradeným pre človeka žijúceho svoj život plný rôznych udalostí, príbehov, momentov ktoré tvoria dôvod pre jeho existenciu. Okrem olejomaľby sa venuje aj kombinovanej technike, reliéfnej maľbe a maľbe na úžitkové predmety.

Vybrané diela autora

» Všetky diela autora