Vít Slavomír

Profesor Slavomír Vít sa narodil 31.12.1909 v Nekoři, v severo - východných Čechách. Generačne patrí do skupiny Galandovcov. Študoval UMPRUM v Prahe adejiny umenia na Karlovej univerzite v Prahe. po štúdiu pôsobil na reálnom gymnáziu v Čechách, neskôr v Kežmarku, kde sa oženil a založil si rodinu.

Roku 1941, za vlády vtedajšieho prezidenta Tisu museli všetci Česi opustiť Slovensko, na jeho príkaz. po 2.svetovej vojne sa vrátil k rodine na Slovensko. pôsobil v reálnom gymnáziu v Banskej Bystrici, v Šahách, krupine a posledných 13 rokov svojho aktívneho života ako vysokoškolský učiteľ na katedre výtvarnej výchovy Pedagogickej fakulty v Nitre  ( do.r.1973). Za zásluhy v školstve bol ocenený titulom Zaslúžily učiteľ.

Od roku 1973 žil na dôchodku (spolu s manželkou) u dcéry v Bratislave, kde 26.11.1989 zomrel. Z pozostalosti dcéra Zora ponúka na predaj jeho diela.

Nebol v Zväze slov. výtvarných umelcov, pretože sa v tom čase požadovalo členstvov politickej strane.

Celý svoj aktívny život učil a popri tom maľoval rôznymi technikami  . najviac olejom na plátno. mal veľmi citlivú dušu a bol nekompromisne spravodlivý. jeho diela sa realistické, len niekoľko obrazov je moderných.

Vybrané diela autora

» Všetky diela autora